De

Vereniging

Dorpsvereniging Slochteren is opgericht op 25 juni 1981

Postadres: Postbus 58, 9620 AB Slochteren

Rabobank: NL73RABO0147448247

Doel van de vereniging:

Bevorderen leefbaarheid door het organiseren van activiteiten, rekening houdens met de behoeften van de dorpsbewoners

Gevraag en ongevraagd advies geven aan de gemeente

Grote betrokkenheid van de dorpsbewoners bij de dorpsvereniging.