Op donderdag 19 december heeft onze secretaris de vergadering van de raad bijgewoond, waar het Masterplan Slochteren Centrum op de agenda stond.

Gerard Renkema was van plan in eerste termijn een motie voor te lezen en dan in tweede termijn in de dienen.
Dat was niet volgens de spelregels: direct indienen of later indienen, maar niet voorlezen. Hij heeft gekozen om de motie in tweede termijn in te dienen. De tekst van de motie was:
• Gelet op de beraadslagingen inzake het Centrumgebied Slochteren
• Gelet ook op de Dorpsvereniging Slochteren gepresenteerde alternatieve plannen
• Beseffende dat die alternatieve plannen nog onvoldoende financieel zijn onderbouwd
• Overwegende dat het Centrumgebied Slochteren van grote historische waarde is
• Overwegende dat de door de Dorpsvereniging gepresenteerde plannen van groot historisch besef getuigen

Verzoekt het college om:

1. alvorens verder met marktpartijen tot bindende afspraken te komen over de organische ontwikkeling Centrumgebied Slochteren, in overleg te treden met de Dorpsvereniging Slochteren met als doel tot een breed gedragen plan te komen dat recht doet aan de grote historische waarde van het gebied;
2. de gemeenteraad tijdig te informeren over de resultaten van dit overleg.
De overige raadsleden waren op de hoogte van de motie en, zonder de nog niet ingediende motie te noemen, gingen voor ons positief in op in de motie genoemde punten.

In het antwoord van de wethouder (Boersma) werd benadrukt dat de historische waarden in het plan van de Dorpsvereniging belangrijk waren en dat er goed overleg met de Dorpsvereniging moest worden gevoerd. Er is inmiddels een voorstel uit de markt ingediend (Fraeylemaborg?) en een derde voorstel wordt op korte termijn verwacht, zodat, volgens de wethouder, er ook wat te kiezen valt.

Conclusie:
Het indienen van de motie was niet meer nodig en het overleg krijgt nieuwe kansen.


 

De gemeenteraad van Slochteren heeft ingestemd met een masterplan voor het centrum van het dorp.

Dorpsvereniging Slochteren is geschrokken van onderdelen uit dit plan en staat daarin niet alleen.
Van enig maatschappelijk draagvlak voor het plan van de gemeente is ons niets gebleken.

In het kader van de uitvoering van de dorpsvisie van de dorpsvereniging heeft een werkgroep een plan ontwikkeld waaruit blijkt dat het beter kan, veel beter!
Het gehele plan van de dorpsvereniging kunt u vinden in het Lutje Nijs van september 2013

Het Masterplan Slochteren Centrum, met daarin de Slochterhaven als kloppend hart, is bij de presentatie goed ontvangen. Eindelijk zou er iets gebeuren aan het centrumloze bestaan van het dorp. Zowel de Slochtenaren als bezoekers uit de regio konden zich verheugen op een aantrekkelijk ontmoetingspunt in ??n van de mooiste plekken van Groningen met het landgoed Fraeylemaborg als hoofdgerecht en de Slochterhaven als toetje. Een rustpunt in een hectische wereld. Maar het is de vraag of het allemaal gaat gebeuren!

Kom woensdag 27 november om 20.00 uur naar ?De 3-Sprong? in Slochteren voor presentaties van de Dorpsvereniging Slochteren en de historische vereniging ?t Wold en maak uw mening kenbaar onder leiding van gespreksleider Herman de Muinck.

Alle inwoners van Slochteren zijn welkom, maar vol=vol. Reserveren kan via deze link. De toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening.