De afgelopen week kwamen er vele vragen over de rommelmarkt tijdens de Slochterjaarmarkt 4 oktober. Wanneer u zich heeft aangemeld via de website www.dorpsverenigingslochteren.nl ontvangt u een automatische bevestiging. Heeft u die niet gekregen, kan het zijn dat het in uw spamfilter zit. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u zich de dag zelf melden bij de marktmeesters en dan krijgt u alsnog een plek toegewezen.

Ook dit jaar organiseerde Dorpsvereniging Slochteren wederom een reisje voor senioren.
Woensdag 6 september vertrok het gezelschap bestaande uit 34 personen in een bus van het Nationaal Busmuseum vanaf het ‘t Olderloug door t’ Roegwold richting Woudbloem.
Ondanks de regen zat de stemming er goed in.

Aan de leden van Dorpsvereniging Slochteren

Onder de leden van de Dorpsvereniging Slochteren is bijgaande petitie (selectief) verspreid. Het bestuur van de dorpsvereniging herkent zich niet in het beeld dat in de petitie geschetst wordt en ondersteund deze petitie niet. We zullen ook niet meegaan met de oproep tot een buitengewone ledenvergadering om de volgende redenen:

  • De kwestie is uitgebreid aan de order is geweest in de ledenvergadering waarvan recent verslag is gedaan in ons verenigingsblad Lutje Nijs
  • Het bestuur van de dorpsvereniging heeft in de jaarvergadering aangegeven geen werkzame relatie meer te kunnen onderhouden met de heer Boiten en mevrouw Panhuysen en heeft daarom ook alle contacten met hen opgeschort.
  • De werkgroep waarover in de petitie gesproken wordt bestaat niet meer. Dit is geen actie van de dorpsvereniging, het gebruik van ons logo en spreken uit naam van de dorpsvereniging is niet toegestaan en gebeurd zonder onze toestemming.
  • Er is een Stichting het Houtstek opgericht dat verantwoordelijk is voor de bouw van het Houtstek. De dorpsvereniging heeft alle vertrouwen in deze stichting. De belangen van onze vereniging worden goed behartigd.
  • In September zal de stichting een informatie en inspraakavond organiseren waar al onze leden en andere dorpelingen inspraak zullen krijgen.
  • De dorpsvereniging is een activiteiten vereniging en houdt zich niet bezig met politieke besluitvorming. Dat is aan het college van onze gemeente.

Wij betreuren dat u als lid wordt geconfronteerd met deze, naar onze mening stemming makende actie, maar hopen met het bovenstaande u duidelijk te maken hoe wij als bestuur hierin staan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de dorpsvereniging,

Annet Bouman, voorzitster

Vooruit in de tijd!
29, 30 en 31 augustus


Op naar de sterren en daar voorbij!

Lekker een paar dagen hutten bouwen, knutselen en spelen in de laatste vakantieweek? Geef je dan op voor het Kinderfestival. Dit kan maandagavond.
Voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar (4 t/m 6 jaar alleen onder begeleiding)

Voor het volledige programma, klik lees meer