Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging Slochteren

Datum: woensdag 30 maart 2016
Aanvang:  20.00 uur
Locatie: Zaal Restaurant  “Est” Hoofdweg 22 te Slochteren

 

       AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Notulen ledenvergadering d.d. 1 april 2015

4. Ingekomen stukken

5. Jaarverslag 2015

6. Financieel verslag 2015

7. Verslag kascommissie. Aftredend Kascommissielid.
Benoeming nieuw kascommissielid.

8. Bestuursverkiezing.Aftredend en niet herkiesbaar:
Dhr. R. Brouwer, dhr. A van Calker, dhr. A. Post,
dhr. J. Breeuwsma

Aftredend en herkiesbaar:
Dhr. AG. Koning

9. Jaarprogramma 2016

10. Rondvraag

PAUZE

Na de pauze zullen mevr. Ellen Huisman en dhr Coen van Atten, projectleiders
gemeente Slochteren, een toelichting geven op de ontwikkelingen rond het erfgoedplein,
de restauratie/verbouwing van de houtstek en de herinrichting van het havengebied.

 

Het cursusboekje fruitbomen snoeien van 2015 vind u hier.

Met nog 3 speelronden te gaan ziet de top tien van de competitie er als volg uit:

 

1. Henk Hammenga                          20616 pnt
2. Nico Oosterhof                              20509 pnt
3. Kryna Bonnema                             19684 pnt
4. Meinderd Hartlief                          19617 pnt
5. Fouchien Bulthuis                          19447 pnt
6. Gerard Kerdijk                               19402 pnt
7. Klaas Kwant                                  19289 pnt
8. Derk Vennema                              19189 pnt
9. Laslo van der Veen                       19136 pnt
10.Wim ten Den                               19117 pnt

Henk Hammenga en Nico Oosterhof hebben wat afstand genomen, maar de subtop zit nog heel dicht bij elkaar.

Volgende speeldata: 15 februari, 21 maart en 18 april
De kosten voor koffie/thee en consumpties zijn € 5,00 en  naar keuze gehaktbal € 1,00.
Er wordt gespeeld op de 3e maandag van de maand van 19:30 – 22:30 uur in ‘De Schakel’ (achter NH-kerk).

Gastspelers en nieuwe spelers zijn van harte welkom.

Het nieuwe seizoen start op 19 september 2016
Informatie en aanmelding bij Sietse Boiten, 06-55898301

***GOUD oud BURENHULP Kopje koffie drinken VERVOER medicijnen halen  KLEINE KLUSJES DOEN  wandelen in het bos DORPSHULP eenzaamheid  VRIJWILLIGERS boodschappen doen  ZIEKEN (HUIS) BEZOEK  1 aanspreekpunt BINGO samen eten SLOCHTEREN***

Doordat voorzieningen uit het dorp Slochteren verdwijnen en omdat ouderen langer op zich zelf moeten blijven wonen kan het zijn dat ze graag een beroep willen doen op vrijwilligers (zowel jong als oud) uit het dorp om hun te helpen bij kleine karweitjes.

Dorpsvereniging Slochteren wil samen met de gemeente en ander vrijwilligers instanties én een vaste poule van vrijwilligers een initiatief starten om ouderen met een hulpvraag een handje te helpen.

Door contact te leggen tussen de mensen met een hulpvraag en de vrijwilligers, is het streven om samen goud (goed) oud te worden in Slochteren. Met dit idee stimuleren we dat senioren zo lang mogelijk van de mooie woonomgeving in Slochteren kunnen genieten en er zelfstandig kunnen blijven wonen!

Steun je dit initiatief; stem dan via desite www.devonkvanslochteren.nl op het idee GOUD OUD.

Indien we de meeste stemmen halen krijgen we een bedrag van maximaal 5000 euro om dit idee in 2016 uit te voeren.