Wegens ziekte kan de presentatie van mw. Ellen Huisman, projectleider gemeente Slochteren, over de ontwikkelingen rond het erfgoedplein, de houtstek en de herinrichting van het havengebied niet doorgaan. 
 
De ALV van Dorpsvereniging Slochteren gaat uiteraard wel door.  
 
Annet Bouman-van der Jagt
Voorzitter
 
Het jaarverslag van 2015 kunt u hier vinden

Beste (buurt)vereniging of betrokken inwoner,

De tijd vliegt en het is al bijna weer voorjaar. Vorig jaar hebben we onze eerste zwerfvuildag georganiseerd en uitgesproken dat we het volgend jaar eerder en vooral groter willen doen.

Onze actiedag is gepland op zaterdag 2 april.

Helpen jullie mee om Slochteren weer schoon te maken? We verzamelen om 10:00 bij de gemeentewerf in Slochteren. Voor vragen en opgave graag mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie ook onze Facebook pagina

Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging Slochteren

Datum: woensdag 30 maart 2016
Aanvang:  20.00 uur
Locatie: Zaal Restaurant  “Est” Hoofdweg 22 te Slochteren

 

       AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Notulen ledenvergadering d.d. 1 april 2015

4. Ingekomen stukken

5. Jaarverslag 2015

6. Financieel verslag 2015

7. Verslag kascommissie. Aftredend Kascommissielid.
Benoeming nieuw kascommissielid.

8. Bestuursverkiezing.Aftredend en niet herkiesbaar:
Dhr. R. Brouwer, dhr. A van Calker, dhr. A. Post,
dhr. J. Breeuwsma

Aftredend en herkiesbaar:
Dhr. AG. Koning

9. Jaarprogramma 2016

10. Rondvraag

PAUZE

Na de pauze zullen mevr. Ellen Huisman en dhr Coen van Atten, projectleiders
gemeente Slochteren, een toelichting geven op de ontwikkelingen rond het erfgoedplein,
de restauratie/verbouwing van de houtstek en de herinrichting van het havengebied.

 

Het cursusboekje fruitbomen snoeien van 2015 vind u hier.