De moestuin en een fruitboompje worden steeds populairder en op het internet staat veel informatie hoe je dat goed kan aanpakken. Maar zoals gewoonlijk moet je in de praktijk de kneepjes van het vak leren. Door te doen, maar ook door het delen van de ervaring van andere tuinliefhebbers.


Dorpsvereniging Slochteren en ‘Vrienden van het oude fruit’ organiseren al jaren achterheen een mini-cursus voor beginnelingen en gevorderden voor het snoeien van hun eigen fruitbomen. Iedereen in het verspreidingsgebied van ’t Bokkeblad kan hieraan meedoen en de kosten blijven beperkt tot een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee tijdens de theorie en een lunch tijdens de praktijkdag.

Arcadis is de afgelopen jaren hard aan het werk geweest rondom het Slochterdiep.

Inmiddels is het project bijna afgerond. In de laatste nieuwsbrief blikken ze graag samen met u terug op dit mooie project.

Ze hopen dat de inwoners of geinteresseerden in het gebied tevreden zijn over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

De nieuwsbrief vind u onder lees meer.

Geachte heer/ mevrouw,

Bij deze zou ik u graag willen informeren over het volgende:

Op 27 maart 2017 zullen werkzaamheden aan de Regthuistunnel starten.
Voor deze werkzaamheden zal het fietspad enigszins worden verlegd voor de duur van het werk (circa 6 weken).
Kort gezegd zal het fietspad over enkele meters verlegd worden.

Omdat Ge Brekeling na 4 jaar haar taak als secretaris gaat neerleggen zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris.
De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van de vereniging en wordt ook wel eens ‘het geheugen’ van de vereniging genoemd. Daarbij valt te denken aan een aantal hoofdtaken:
- het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter;
- de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post
- het bijhouden van het archief
- het bijhouden van de ledenadministratie
- Opstellen van het jaarverslag en maken van een jaarplanning
- Ondersteuning van de penningmeester
Ben jij iemand wie bovenstaande taken leuk vindt om te doen, bij wil dragen aan de leefbaarheid in het dorp, actief is en in een leuk team aan de slag wil; neem dan contact op via info(at)dorpsverenigingslochteren.nl