Omdat Ge Brekeling na 4 jaar haar taak als secretaris gaat neerleggen zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris.
De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van de vereniging en wordt ook wel eens ‘het geheugen’ van de vereniging genoemd. Daarbij valt te denken aan een aantal hoofdtaken:
- het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter;
- de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post
- het bijhouden van het archief
- het bijhouden van de ledenadministratie
- Opstellen van het jaarverslag en maken van een jaarplanning
- Ondersteuning van de penningmeester
Ben jij iemand wie bovenstaande taken leuk vindt om te doen, bij wil dragen aan de leefbaarheid in het dorp, actief is en in een leuk team aan de slag wil; neem dan contact op via info(at)dorpsverenigingslochteren.nl