Afdrukken

Aan de leden van Dorpsvereniging Slochteren

Onder de leden van de Dorpsvereniging Slochteren is bijgaande petitie (selectief) verspreid. Het bestuur van de dorpsvereniging herkent zich niet in het beeld dat in de petitie geschetst wordt en ondersteund deze petitie niet. We zullen ook niet meegaan met de oproep tot een buitengewone ledenvergadering om de volgende redenen:

Wij betreuren dat u als lid wordt geconfronteerd met deze, naar onze mening stemming makende actie, maar hopen met het bovenstaande u duidelijk te maken hoe wij als bestuur hierin staan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de dorpsvereniging,

Annet Bouman, voorzitster