Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een dorpshuis in Slochteren (Houtstek) waar jong en oud terecht kan voor activiteiten, vergaderingen, toneel, lezingen, concerten, ontmoetingen en een gezellig drankje. Het dorpshuis zal worden gebouwd op het erfgoedplein, centraal in Slochteren.

De eind november 2016 opgerichte Stichting Houtstek organiseert op 11 september 2017 een informatiebijeenkomst voor bewoners van Slochteren, omdat de financiering voor 96%  rond is door bijdragen uit verschillende fondsen.

Het Houtstek bestuur verwacht een grote toeloop en waardeert het als mensen zich aanmelden voor 5 september in verband met de organisatie.

Samen aan de slag

Een belangrijke voorwaarde voor de start van de bouw is dat er voldoende gebruikers en vrijwilligers zijn. Veel verenigingen en clubs hebben al aangegeven gebruik te willen maken van het dorpshuis. Op dit moment zoekt het Houtstekbestuur vrijwilligers die willen helpen bij het herbruiken van vrijkomend bouwmateriaal: het afhalen en sorteren van dakpannen en het timmeren van meubels van sloophout. Dat hout komt vrij bij de gedeeltelijke afbraak van het gebouw, dat nu staat op de plek waar het dorpshuis moet komen. De uit de tijd van Napoleon stammende gebinten van het gebouw willen we behouden. Daarnaast zoeken we enthousiaste vrijwilligers die activiteiten willen organiseren in en rond het dorpshuis.  Aanmelden kan op de informatiebijeenkomst of per mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur met een kop koffie en vindt plaats in restaurant De Boerderij op het landgoed Fraeylemaborg. 

Voorgeschiedenis

Om de haalbaarheid van het project te onderzoeken is er een  voorbereidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de gemeente Slochteren, Staatsbosbeheer, de Activiteitencommissie Fraeylema, Dorpsvereniging Slochteren, Artos, VVV Slochteren, de ondernemersvereniging Slochteren en de Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

Samen met toekomstige gebruikers heeft de voorbereidingsgroep zich gebogen over de functionele wensen voor het dorpshuis. Tijdens de door de dorpsvereniging georganiseerde informatieavond op 26 oktober 2016 bleek, dat de dorpsbewoners in grote lijnen dezelfde wensen hadden: een flexibel gebouw (toegankelijk voor iedereen met lift en invalidentoilet), dat een gezellige uitstraling heeft, snel omgebouwd kan worden vanwege verschillende activiteiten en duurzaam en energiezuinig  vanwege zo laag mogelijke exploitatiekosten. Er moet een podium komen voor voorstellingen, een leuke bar en keuken, horeca die wordt verzorgd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, een pop-up winkel en goede (wissel)expositiemogelijkheden, zodat bezoekers aan de Fraeylemaborg ook worden uitgenodigd de dorpskern te bezoeken.

Het gebouw moet passen bij het historisch beeld van de omgeving en de buitenruimte moet goed kunnen functioneren bij evenementen.

De dorpsbewoners kwamen op de informatieavond nog met vele nuttige suggesties waaronder: terrasfunctie, oplaadplek elektrische fietsen, Wifi-hotspot, informatiepunt omgeving, knooppunt fietsroutes, fietsverhuur, workshops, kindermiddagen, jeugdactiviteiten, plek voor toeristen(informatie), startpunt excursies, repair café met uitleen apparatuur, gemeentelijke loketten, consultatiebureau, bloedprikken, activiteiten die geld opleveren (Kerstmarkt, dorps- en zomerfeest) etc, etc.   

In overleg met de gemeente zijn de wensen verder uitgewerkt in voorlopige plannen, tekeningen, begrotingen en een eerste voorlopig ontwerp van het gebouw. Deze stukken dienden als basis voor de subsidieaanvragen. Architectenbureau Onix is destijds gevraagd een voorlopig ontwerp voor het gebouw te maken, waarbij de geschiedenis van het gebouw als houtstek herkenbaar moest blijven en waar mogelijk hout als bouwmateriaal wordt gebruikt. 

Informatiebijeenkomst

Het bestuur van de Stichting Houtstek is vanaf november 2016 verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming en exploitatie van het dorpshuis. Het zal tijdens de informatiebijeenkomst de inwoners van Slochteren informeren  over de laatste stand van zaken.  Ook wil het bestuur graag polsen hoeveel concrete initiatieven er in het dorp leven om van het dorpshuis als ontmoetingsplek voor jong en oud een succes te maken. Daarvoor zijn ook vele vrijwilligers nodig.

Haiko Meijer van Onix zal uitleg geven over het voorlopig ontwerp van het gebouw met een aantal varianten. Daarover kunnen vragen worden gesteld, suggesties worden gedaan en meningen worden gegeven. Het bestuur vindt het belangrijk dat bij de inwoners van Slochteren draagvlak is voor  het nieuwe dorpshuis. Het bestuur zal goed luisteren naar de reacties en vervolgens bezien of er voldoende draagvlak is voor het voorlopig ontwerp, of daaraan aanpassingen nodig zijn of dat een ander ontwerp gewenst is.    

Subsidies

De subsidies zijn toegezegd door het Leefbaarheidsfonds van de Provincie Groningen, spoor 1 Nationaal Coördinator Groningen, Elk Dorp Een Duurzaam Dak van het Leefbaarheids - en duurzaamheidprogramma van NAM, Stichting DOEN, het VSB-fonds, de gemeente Slochteren en het Oranjefonds.

 

De informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur met een kop koffie en vindt plaats in restaurant De Boerderij op het landgoed Fraeylemaborg. 

Aanmelden voor de avond kan voor 5 september 2017 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief aan Stichting Houtstek, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren.