Aan de leden van Dorpsvereniging Slochteren

Onder de leden van de Dorpsvereniging Slochteren is bijgaande petitie (selectief) verspreid. Het bestuur van de dorpsvereniging herkent zich niet in het beeld dat in de petitie geschetst wordt en ondersteund deze petitie niet. We zullen ook niet meegaan met de oproep tot een buitengewone ledenvergadering om de volgende redenen:

  • De kwestie is uitgebreid aan de order is geweest in de ledenvergadering waarvan recent verslag is gedaan in ons verenigingsblad Lutje Nijs
  • Het bestuur van de dorpsvereniging heeft in de jaarvergadering aangegeven geen werkzame relatie meer te kunnen onderhouden met de heer Boiten en mevrouw Panhuysen en heeft daarom ook alle contacten met hen opgeschort.
  • De werkgroep waarover in de petitie gesproken wordt bestaat niet meer. Dit is geen actie van de dorpsvereniging, het gebruik van ons logo en spreken uit naam van de dorpsvereniging is niet toegestaan en gebeurd zonder onze toestemming.
  • Er is een Stichting het Houtstek opgericht dat verantwoordelijk is voor de bouw van het Houtstek. De dorpsvereniging heeft alle vertrouwen in deze stichting. De belangen van onze vereniging worden goed behartigd.
  • In September zal de stichting een informatie en inspraakavond organiseren waar al onze leden en andere dorpelingen inspraak zullen krijgen.
  • De dorpsvereniging is een activiteiten vereniging en houdt zich niet bezig met politieke besluitvorming. Dat is aan het college van onze gemeente.

Wij betreuren dat u als lid wordt geconfronteerd met deze, naar onze mening stemming makende actie, maar hopen met het bovenstaande u duidelijk te maken hoe wij als bestuur hierin staan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de dorpsvereniging,

Annet Bouman, voorzitster