Het Bestuur

Dhr. A. G. Koning, Voorzitter

Dhr. R. van der Veen, Secretaris

Dhr. E. van Ginkel, Penningmeester

Mw. F. Haagsma

Dhr. J. van der Laan

Dhr. M. Venema

Dhr. P. van den Broek